Pilda creionului – Histoire du crayon

Pilda creionului

Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, întrebă:
– Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste despre mine?
Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului:
– E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar plăcea să fii ca el, când vei fi mare.
Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special la el.
– Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea!
– Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile. Există cinci calităţi la creion, pe care dacă reuşim să le menţinem, vom fi totdeauna oameni care trăiesc în bună pace cu lumea. Prima calitate: poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mână care ne conduce paşii. Pe această mână o numim Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform dorinţei Lui. A doua calitate: din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun. A treia calitate: creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce era greşit. Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă neapărat ceva rău, ceea ce este neapărat este să ne menţinem pe drumul drept. A patra calitate: la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se întâmplă înlăuntrul tău. Şi, în sfârşit, a cincea calitate a creionului: lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii că tot ce faci în viaţă va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii conştient de fiecare faptă a ta.

*

Histoire du crayon

L’enfant regardait son grand’père écrire une lettre. A un moment donné, il lui demanda :
Tu écris une histoire qui nous est arrivée ? Ou peut-être une histoire sur moi ?
Le grand-père cessa d’écrire, sourit, et dit à son petit-fils :
– C’est vrai, j’écris à ton sujet. Mais, plus important que les mots, c’est le crayon avec lequel j’écris. Quand tu seras plus grand, j’aimerais que tu sois comme lui.
Intrigué, l’enfant regarda le crayon, car il ne voyait rien de spécial le concernant.
– Il est comme tous les crayons que j’ai vus jusque-là dans ma vie !
– Tout dépend de la manière dont tu regardes les choses. Il y a cinq qualités dans ce crayon, et si nous réussissons à les conserver, nous serons toujours des personnes vivant en paix avec leur entourage. Première qualité : tu peux faire de grandes choses, mais n’oublie jamais qu’il existe une Main qui guide tes pas. Cette main, nous l’appelons Dieu, et c’est Lui qui nous conduit sans cesse selon sa volonté. Deuxième qualité : de temps en temps, je dois m’arrêter d’écrire et utiliser un taille-crayon. Cela signifie un brin de souffrance pour le crayon, mais au final, il sera plus aiguisé. Donc, tu dois supporter quelques souffrances, car ce sont elles qui te rendront meilleur. Troisième qualité : le crayon nous procure une gomme pour effacer nos erreurs. Tu dois comprendre que corriger quelque chose n’est pas toujours mauvais en soi-même, ce qui est mauvais, c’est de ne pas se maintenir sur le bon chemin. Quatrième qualité : dans le crayon, peu importe le bois ou sa forme extérieure, ce qui importe est sa mine de graphite à l’intérieur. De la même façon, soucie-toi de ce qui se passe à l’intérieur de toi.Et, en fin, cinquième qualité du crayon : il laisse toujours une trace. Pareillement, sache que tout ce que tu fais dans la vie laissera des traces, donc, tu dois être conscient de chacun de tes actes.

Traduction : Nicole Pottier

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s